Ресурсне забеспечення туристичної діяльності

Ресурсне забеспечення туристичної діяльності

Public Relations у сфері туризму. Сутність та завдання PR-діяльності на підприємстві. Види та напрямки PR-діяльності туристичної фірми. Розробка концепції PR-програми для туристичного підприємства. Робота зі споживачами та з внутрішньою громадськістю.


1. Загальний аналіз діяльності туристичного підприємства "Мері-тур" при формуванні туристичного продукту
Розробка пакету програм та обслуговування по маршруту зарубіжних і внутрішніх туристів, як форма бізнесу. Аналіз роботи, пропозиції щодо оптимізації розробки турпродукту та шляхи вдосконалення щодо діяльності туристичного підприємства "Мері-тур".
курсовая работа

2. Ліцензування туристичної діяльності
Організація діяльності туристичної фірми та її асортиментна політика. Етапи створення туристичної фірми. Загальні відомості про ліцензування туристичного підприємства. Порядок проведення ліцензування. Умови припинення дії ліцензії і її анулювання.
курсовая работа

3. Створення туристичної фірми
Організація товариства з обмеженою відповідальністю "Адеона", основні види діяльності, організаційна структурата. Додаткові послуги, які ним надаються. Порядок державної реєстрації фірми, отримання ліцензії. Сегментація туристичного ринку, види туризму.
контрольная работа

4. Аналіз діяльності туристичної агенції "Real-Travel"
Загальна управлінська характеристика туристичної агенції. Система адміністративного менеджменту підприємства туризму. Оцінка системи автоматизації управління, застосування сучасних інформаційних технологій в організації. Якість самоменеджменту керівника.
отчет по практике

5. Ринкова діяльність – основа туристичного бізнесу
Сутність, особливості та ресурсне забезпечення ринкової діяльності в туризмі. Оцінка ефективності функціонування та специфіка туристичного підприємства. Основні характерні ознаки та структура туристичного ринку, перспективи його розвитку в Україні.
дипломная работа

6. Стандарти, сертифікація та ліцензування туристичного підприємства "КРУЇЗ-2000"
Сертифікація та стандартизація туристичних підприємств, діючі стандарти у сфері туризму в Україні. Загальна характеристика туристичного підприємства "КРУЇЗ-2000", ліцензія, стандарти та сертифікати фірми. Розробка туру вихідного дня "Західний експрес".
курсовая работа

7. Практика туристичного бізнесу ТОВ "Колізей"
Характеристика туристичної фірми, пріоритетні напрямки: освіта та відпочинок, програми культурного обміну, стажування за кордоном і продаж авіаквитків. Організаційна структура підприємства, досвід в туристичному бізнесі, собівартість туристичної послуги.
отчет по практике

8. Туризм - основна форма рекреаційно-оздоровчої діяльності
Сутність рекреаційно-оздоровчої діяльності та значення туризму. Основні поняття туристичної діяльності. Етапи організації туристичного походу вихідного дня. Класифікація спортивних походів в залежності від технічної складності та території проведення.
контрольная работа

9. Організація рекламної діяльності туристичного підприємства "ТЕЗ ТУР"
Характерні риси та види реклами в туризмі. Процес її розробки, основні принципи та канали поширення. Загальна характеристика туристичного підприємства, елементи його фірмового стилю. Особливості проведення рекламної компанії та імідж організації.
курсовая работа

10. Шляхи вдосконалення управління туристичним агентством (на прикладі турагентства "Галопам по Європах")
Характеристика туризму як сфери послуг на міжнародному рівні. Туристичний бізнес в Україні, правові основи його розвитку. Формування основних стратегічних напрямків розвитку туристичного підприємства. Розширення маркетингової політики туристичної фірми.
дипломная работа

11. Організація діяльності туристичного агентства "Азимут"
Характеристика типу та правового статусу туристичного агентства "Азимут". Принципи діяльності туристичних фірм. Загальна характеристика діяльності підприємства на ринку туристичних послуг. Якість туристичних послуг. Основні методи стимулювання збуту.
отчет по практике

12. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень
Аналіз діяльності суб'єктів туристичного бізнесу в Україні та їх розвиток. Розробка проектних рішень щодо розвитку міжнародного туризму на Херсонщині. Розробка бізнес-плану суб'єкту ЗЕД - туристичного комплексу етнічного напрямку "Херсонський хуторок".
дипломная работа

13. Характеристика діяльності турфірми "Ер Енд Джі Інтернешнл"
Основні характеристики діяльності туристичної фірми на сьогодні. Організація та діяльність основних структурних підрозділів підприємства. Посадові інструкції головного бухгалтера, менеджера по туризму. Бухгалтерський облік та політика реалізації путівок.
курсовая работа

14. Аналіз діяльності туристичного оператора "Одіссей 2012"
Технології туристичного бізнесу. Функціонування системи управління охороною праці, пожежної безпеки на підприємстві "Одіссей 2012", характеристика структурних підрозділів. Опис туристичного продукту: тури по Україні. Система менеджменту та маркетингу.
отчет по практике

15. Розвиток і розміщення рекреаційно-туристичного комплексу Польщі
Природні, демографічні, соціально-економічні та історичні передумови розвитку і розміщення туристичного комплексу Польщі. Регіональні відмінності розвитку туристичної сфери і розміщення основних закладів туризму в Польщі, напрямки вдосконалення.
курсовая работа

16. Технологія діяльності туристичних агентів та специфіка просування туристичного продукту
Загальна характеристика туристичної діяльності. Державна реєстрація турагента. Базові елементи професійної діяльності агентів. Договірні стосунки в туризмі. Схема доставки продукту до споживача: маркетингова стратегія та організація збутової діяльності.
курсовая работа

17. Стратегія розвитку рекреаційних зон туристичного призначення
Науково-методичні основи розвитку рекреаційних зон туристичного призначення. Мотиваційні аспекти вибору місць. Аналіз основних результатів господарської діяльності мегаполісів. Шляхи розвитку нових рекреаційних зон туристичного призначення у м. Києві.
дипломная работа

18. Технологія туристської діяльності в туристському підприємстві "ПоліТревел"
Основні напрямки діяльності туристичної фірми. Форми організації поїздок: індивідуальний і груповий, внутрішній і міжнародний туризм, географія подорожей. Склад туристського продукту, технологічні процеси готельного обслуговування, ресторанних послуг.
курсовая работа

19. Формування національного орієнтованого туристичного продукту Міжгірського району
Оцінка туристичної привабливості Міжгірського району. Туристично-рекреаційні ресурси краю, можливості розвитку етнічного туризму та етноресурсів. Етнотури як продукт діяльності туроператорів України. Розробка етнографічного туру "По селам з історією".
курсовая работа

20. Планування діяльності підприємств туристичної індустрії на прикладі туристичної фірми "Соната"
Поняття планування діяльності підприємств туристичної індустрії. Класифікація видів планування діяльності підприємств туристичної індустрії. Недоліки процесу планування діяльності та запровадження балансового метода в туристичну фірму "Соната".
курсовая работа

Источник: http://allbest.ru/k-2c0b65635b2bd69b5d53a89421206d...

Категории Болит язва, что делать
Омоложение лица краматорск
Ты ищешь в моих глазах всё то, чего больше нет, и пальцами ловишь пульс на тонких запястьях рук
Будівництво соціального житла в запоріжжі 2013
Топические стероиды при варикозном дерматите
Лучшие капли в глаза от аллергии
Мезотерапия при принятииварфарина
Аппаратный педикюр кожухово
Просто желудок свиной пожарить
Несахарный типы диабета
Диструкция позвоночника что это
Сообщество алкоголиков группа родник иваново
Письмо курильщикам подъезда
Лечение межпозвоночной грыжи дедушкин рецепт
Гсн крем дневной ультра-лифтинг упругость 50 мл
Какая гимнастика необходима при грыже в шейном отделе позвоночника
Почему в легких скапливается жидкость при циррозе печени
Вздутые вены на ногах причины
Когда прекратятся гноится глазки
Цистит повторяется каждые 2 недели
Парадоксальные по простоте арифметические задачки ставящие в тупик